Dnia 28 marca w klasach czwartych odbyły się warsztaty dotyczące Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Spotkanie zaczęło się od rozmowy, czym w ogóle jest autyzm i jakie znaczenie ma w tym dniu kolor niebieski. Dzieci obejrzały dwa krókie filmiki.

 

 da1

 

da2

 

Rozmawiały na temat tego, co czuły oraz tego, że każdy z nas jest inny. Warsztaty zakończyły sie zabawami sensorycznymi - uczniowie opowiadali, jak się czuli, chodząc po ścieżce organoloptycznej oraz odgadywali, co znajduje się w kopercie. Czwartoklasisci wykonali wspólną pracę - odrysowywali swoje dłonie na niebieskiej kartce, wycinali je i przyklejali na kartkę, tworząc duże serce. Wykonalismy też wspólne pamiątkowe zdjęcie, a naszym uczniom z autyzmem wręczyliśmy drobne upominki.


K. Olejnik
E. Knut-Seroczyńska
M. Szwajkowska