Rys dziejów Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach    Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarszewach sięga 1952 roku. Jej pierwotna siedziba znajdowała się przy dzisiejszej ul. Szkolnej, a od niebieskiej elewacji tego budynku przez dziesiątki lat nazywano ją „Modrą Szkołą”.

    2 września 1952 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, 
a z zachowanego protokołu wynika, że wówczas pracę nauczycielską w szkole rozpoczęli: Marian Sadowski (kierownik szkoły), Anna Erb, Maria Janikowska, Krystyna Gołuńska, Alfons Przybielski (pierwszy powojenny burmistrz Skarszew), Stanisława Kloskowska, Leon Olszewski, Krystyna Okrój i ks. Tadeusz Brygman.

    Z perspektywy blisko siedemdziesięciu lat można zauważyć, że szkoła przechodziła ogromne zmiany, które w dużej mierze były uwarunkowane sytuacją polityczną w kraju. Szczególnie w czasach PRL-u kierownictwo szkoły oraz grono pedagogiczne musiało wykonywać odgórne dyrektywy, które były wpisane w doktrynę komunistycznego państwa. Z zachowanych dokumentów wynika, że przez wiele lat w szkole organizowano uroczyste apele związane z biografią Stalina, Bieruta, Lenina, z okazji kolejnych rocznic rewolucji październikowej oraz wyzwolenia Skarszew przez armię czerwoną. Społeczność szkolna obowiązkowo brała udział w pochodach 1-majowych. Obchody tych świąt stawały się okazją do podejmowania dość dziwnie dzisiaj brzmiących zobowiązań i czynów społecznych.

    W tym okresie zmieniło się również życie ucznia, który przeszedł drogę od stalówki osadzonej na drewnianej obsadce, poprzez wieczne pióro, długopis, flamaster, aż do coraz częściej używanego zapisu komputerowego. W zapomnienie poszły fartuszki szkolne, obowiązkowe tarcze oraz kartonowe tornistry, a także lekcje kaligrafii. W 1963 roku w szkole pojawił się czarno-biały telewizor, a pod koniec lat siedemdziesiątych kolorowy radziecki „Rubin”.

    W 1970 roku utworzono Izbę Pamięci Narodowej, w której zaczęto gromadzić pamiątki ukazujące losy walczących podczas drugiej wojny światowej mieszkańców Skarszew. W prawie 50-letniej historii szkolna ekspozycja stopniowo się rozrastała i nabierała charakteru regionalnego muzeum dokumentującego bogatą historię miasta. Wielokrotnie była nagradzana w różnych konkursach.

    W 1972 roku oddano do użytku nowy kompleks szkolny przy ulicy Kopernika, który jak na tamte czasy posiadał nowoczesne zaplecze dydaktyczne i pierwszą w gminie salę gimnastyczną, co znacznie poprawiło warunki pracy nauczycieli i uczniów. Rok później nastąpiło uroczyste nadanie placówce imienia Mikołaja Kopernika.

    W okresie od 1973 do 1984 roku szkoła funkcjonowała w strukturze Zbiorczej Szkoły Gminnej, od tego czasu oprócz dyrektora powołuje się również dwóch jego zastępców. W tym okresie spektakularne sukcesy w skali krajowej odnosił prowadzony przez panie Krystynę Wiecką i Urszulę Tylzę szkolny zespół wokalno-taneczny „Jagódki”. Nieco później z prowadzoną przez Andrzeja Piechowskiego drużyną szczypiornistek musieli liczyć się nawet najlepsi w województwie.

    27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do skarszewskiego samorządu, po których burmistrzem Skarszew została Barbara Karaczyńska. Nowe władze rozpoczęły swoje rządy od reformy gminnego szkolnictwa. Wówczas powstało sześć zespołów oświatowych, a na bazie skarszewskiej „dwójki” został zorganizowany Zespół Szkół Oświatowych nr 2, w skład którego dodatkowo weszły: Przedszkole nr 2 w Skarszewach oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Demlinie.

    Po kolejnych wyborach w 1995 roku powołano Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, a likwidacji uległy zespoły oświatowe.

    W 1999 roku przeprowadzono kolejną reformę oświaty. W jej wyniku dotychczasowa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 stała się Zespołem Szkół Publicznych. W jego skład weszły Gimnazjum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która dotychczas mieściła się w budynku szkolnym przy ulicy Dworcowej. Miała ona charakter placówki wielozawodowej, w której kształcili się uczniowie w 20 zawodach (m.in. sprzedawca, tapicer, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych). Zmiany te spowodowały gwałtowny wzrost liczby uczniów do 827, co stało się główną przyczyną oddania do użytku w 2002 roku nowego segmentu dydaktycznego oraz przeprowadzenia kapitalnego remontu w dotychczasowym obiekcie. Aktualnie na wyposażeniu placówki znajdują się dwie sale informatyczne, większość pracowni wyposażonych jest w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.

    Skarszewscy gimnazjaliści odnosili liczne sukcesy sportowe, szczególnie sztafety chłopców w biegach przełajowych (prowadzone przez Jarosława Wieckiego), które kilkakrotnie zdobywały tytuł mistrza województwa. Nasi uczniowie mogą pochwalić się również osiągnięciami w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, plastycznych 
i recytatorskich.

    W 2017 roku w wyniku kolejnej reorganizacji rozpoczął się proces wygaszania gimnazjum oraz przekształcania szkół zawodowych w branżowe. W czerwcu 2019 roku ostatni absolwenci gimnazjum i szkoły zawodowej opuścili szkolne mury. Obecnie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz Branżowa Szkoła I stopnia.

    Na wizerunek placówki wpływ mieli uczniowie, nauczyciele oraz kierownicy, a od lat siedemdziesiątych dyrektorzy szkoły. Od 1952 roku szkołą kolejno zarządzali:

1) Marian Sadowski (1952 – 1969)
2) Grzegorz Kierszka (1968 – 1984)
3) Elżbieta Kierszka (1984 – 1991)
4) Wiesław Brzoskowski (1991 – 2019)
5) Anna Płoszyńska-Damaszk (2019 – 2021)
6) Ewa Pastwa (od września 2021 roku)