ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 

Rodzice chętnych uczniów mogą dokonać zgłoszenia dziecka na obiady szkolne pobierając druk z poniższej tabelki. Wypisany druk należy dostarczyć do szkoły lub świetlicy drogą mailową bądź osobiście do świetlicy szkolnej do p. Wiolety Flisikowskiej

 

Koszt jednego obiadu wynosi 5,50 zł.

Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Płatności należy dokonywać na numer konta: 32 8340 0001 2011 0102 9246 0002

( w tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły-SP 2 )

w wyjątkowych sytuacjach płatności można dokonać w świetlicy szkolnej u p. Wioletydokumenty do pobrania
pdf ikona - Regulamin dowozu dzieci do szkoły
pdf ikona - Regulamin świetlicy szkolnej
pdf ikona - Zgłoszenie dziecka do świetlicy
pdf ikona - Zgłoszenie dziecka na obiady